Polaroid
Polaroid

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 1015S X03 C3 Polarized
EUR 63.00  EUR 48.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4057S 3YGMF Polarized
EUR 81.00  EUR 62.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 7014S
086LA

EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6012N J5GK7 Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6015S 35W JB Polarized
EUR 69.00  EUR 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6015S YYV Y2 Polarized
EUR 69.00  EUR 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid P4314A KIH RC Polarized
EUR 72.00  EUR 55.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 1016S DL5 LB Polarized
EUR 63.00  EUR 48.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 1023S 202IG Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 1029S 003SP Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2057/S RCT5X Polarized
EUR 82.00  EUR 63.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2065/S 0035Z Polarized
EUR 62.00  EUR 47.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 3010S LLUC3 Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 3011S LLK C3 Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4069/G/S/X 086LA pol.
EUR 86.00  EUR 66.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6067/S LKSXN Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2051S
KB7EX

EUR 69.00  EUR 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2054S
003M9

EUR 86.00  EUR 66.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2054S
210LM

EUR 86.00  EUR 66.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4040S V08IG Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4057S J5GWJ Polarized
EUR 81.00  EUR 62.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6034S
003EX

EUR 64.00  EUR 49.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 7020S
807EX

EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 7020S
PJP5X

EUR 69.00  EUR 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2030S DL5Y2 Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2049S
N9PUC

EUR 62.00  EUR 47.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2062/S 003M9 Polarized
EUR 72.00  EUR 55.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2062/S N9PUC Polarized
EUR 72.00  EUR 55.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2065/S RIWM9 Polarized
EUR 62.00  EUR 47.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2066/S FLLXN Polarized
EUR 62.00  EUR 47.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2075/S/X 807M9 Polarized
EUR 77.00  EUR 59.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4030S Q3V LA Polarized
EUR 75.00  EUR 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4056/S 2O5M9 polarized
EUR 77.00  EUR 59.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4059/S 807M9 polarized
EUR 62.00  EUR 47.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4061/S 3YGZ7 polarized
EUR 82.00  EUR 63.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4066/S 086LA polarized
EUR 62.00  EUR 47.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4066/S 807WJ polarized
EUR 62.00  EUR 47.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4067/S 807WJ polarized
EUR 77.00  EUR 59.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 5015S LLY 94 Polarized
EUR 72.00  EUR 55.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6039/S/X FLLXN Polarized
EUR 86.00  EUR 66.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6041/S 086SP polarized
EUR 62.00  EUR 47.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6060/S 2F7M9 Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6068/S PEFUC Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6069/S/X 2100J Polarized
EUR 82.00  EUR 63.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 7006/S DL5Y2 Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 7010S
ZX9C3

EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 1023S DL5AI Polarized
EUR 69.00  EUR 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2051S
807LM

EUR 71.00  EUR 54.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 7020S
1EDLM

EUR 69.00  EUR 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6041/S KB7EX polarized
EUR 62.00  EUR 47.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6042/S PJP5X Polarized
EUR 69.00  EUR 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6039/S/X 003LM Polarized
EUR 72.00  EUR 55.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2065/S I46LM Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2063/F/S N9PUC Polarized
EUR 72.00  EUR 55.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 1018S D28H8 Polarized
EUR 62.00  EUR 47.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 1018S Q3VIG Polarized
EUR 62.00  EUR 47.00

glasses
Virtual try on
Polaroid P0115L UDFJY Polarized
EUR 47.00  EUR 36.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2053S
PEFUC

EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2042/S FAEY2
EUR 82.00  EUR 63.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6068/S LKSXN Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2065/S 06WOZ Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2044S
6LBUC

EUR 72.00  EUR 55.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2056/S 003M9
EUR 82.00  EUR 63.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4057S 6LB5X Polarized
EUR 77.00  EUR 59.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6066/S 79DM9 Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6076/S PJPC3 polarized
EUR 62.00  EUR 47.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6067/S 79DM9 Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2030/S 003M9
EUR 72.00  EUR 55.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4059/S 086LA polarized
EUR 62.00  EUR 47.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4069/G/S/X 807WJ pol.
EUR 86.00  EUR 66.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6076/S 807M9 polarized
EUR 62.00  EUR 47.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4073/S LHFZ7 polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4073/S 807WJ polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6062/S 268OZ Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6058/S YYCLA Polarized
EUR 72.00  EUR 55.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6066/S B6EA2 Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6071/S/X S9E0F Polarized
EUR 82.00  EUR 63.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 7016/S 807M9 Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6044/S 086SP Polarized
EUR 62.00  EUR 47.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2063/S 003M9 Polarized
EUR 72.00  EUR 55.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6067/S OFYHE Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2041/S FAEY2
EUR 82.00  EUR 63.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6071/S/X 6LBM9 Polarized
EUR 82.00  EUR 63.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2058/S RCT5X Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4067/S JBWJR polarized
EUR 77.00  EUR 59.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6069/S/X J5GLA Polarized
EUR 82.00  EUR 63.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6039/S/X 086UC Polarized
EUR 86.00  EUR 66.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2080/S 7ZJ5Z Polarized
EUR 62.00  EUR 47.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6062/S PHWUC Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2075/S/X 086UC Polarized
EUR 77.00  EUR 59.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 7022/S 7ZJ5Z Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 7012/S 807M9 Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2080/S 003M9 Polarized
EUR 62.00  EUR 47.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6060/S EYR0J Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2071/G/S/X 807M9 Pol
EUR 86.00  EUR 66.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2060/S 807LM polarized
EUR 72.00  EUR 55.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 7014S
807M9

EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6066/S OFYHE Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4052/S J5GUC polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4052/S PJPC3 polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2066/S 003M9 Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2042/S RW2IG
EUR 82.00  EUR 63.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 8020S YYVY2 Polarized
EUR 52.00  EUR 40.00

glasses
Virtual try on
Polaroid P0115 RHB5X Polarized
EUR 47.00  EUR 36.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 8014S MBTAI Polarized
EUR 47.00  EUR 36.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2038/S J7M94
EUR 62.00  EUR 47.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6067/S YEPA2 Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2056/S KJ1UC
EUR 82.00  EUR 63.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6066/S LKSXN Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6068/S 807M9 Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 7019/S 807M9 Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2059/S 003M9 Polarized
EUR 82.00  EUR 63.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4053S 807M9 Polarized
EUR 67.00  EUR 51.00

glasses
Virtual try on
Polaroid P8301B 09Q OD Überziehbrille
EUR 58.00  EUR 44.00

glasses
Virtual try on
Polaroid P8306 0BM C2 Überziehbrille
EUR 60.00  EUR 46.00

glasses
Virtual try on
Polaroid P8302C C9FJB Überziehbrille
EUR 63.00  EUR 48.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2073/S 807WJ Polarized
EUR 77.00  EUR 59.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6073/S J5GWJ Polarized
EUR 82.00  EUR 63.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6076/S KB75Z polarized
EUR 62.00  EUR 47.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6061/S 0860J Polarized
EUR 72.00  EUR 55.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6071/S J5GSP Polarized
EUR 82.00  EUR 63.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4076/F/S 807M9 polarized
EUR 72.00  EUR 55.00

glasses
Virtual try on
Polaroid P8306 2CVY2 Überziehbrille
EUR 58.00  EUR 44.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2068/S/X J7DLM Polarized
EUR 82.00  EUR 63.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2069/F/S/X 6LB5X Polarize
EUR 82.00  EUR 63.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2074/S/X J5GUC Polarized
EUR 82.00  EUR 63.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2076/S 086UC Polarized
EUR 77.00  EUR 59.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2066/S 003OZ Polarized
EUR 62.00  EUR 47.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2053S
2F7M9

EUR 67.00  EUR 51.00

Sonnenbrillen von Polaroid für perfekte Sicht bei jedem Licht

Die Marke Polaroid entwickelt Sonnenbrillen mit der Polarization Technology, die für eine effiziente Sicht auch bei starkem Sonnenschein sorgt. Als absolutes Must-have zu jedem Sommeroutfit unterstreichen die Sonnenbrillen Ihre individuelle Persönlichkeit. Damit Sie gemeinsam mit Ihrer Sonnenbrille von Polaroid strahlen können, ist es wichtig, die passende Brille zu finden. Der virtuelle Spiegel von discountlens überträgt das gewählte Modell auf Ihr Gesicht und unterstützt Sie bei der Wahl der Sonnenbrille. Die verschiedenen Varianten können so einfach und bequem von zu Hause aus anprobiert werden.

Sie suchen eine Sonnenbrille von einer bestimmten Marke oder haben eine passende Brillenform im Kopf, dann können Sie sich die Varianten je nach Vorstellung filtern lassen. Besonders im Trend liegen Sonnenbrillen im Aviator-Design, während Wayfarer-Sonnenbrillen für die höchste Wiedererkennung sorgen. Geheimnisvoll und mysteriös wird’s mit Modellen im Cateye-Look. Entdecken Sie jetzt unsere Vielfalt und kaufen Sie Ihre neue Polariod Sonnenbrille einfach online.

Sonnenbrillen mit polarisierten Gläsern

Besonders bei sportlichen Aktivitäten in den Bergen oder auf dem Wasser ist eine Sonnenbrille als Schutz für die Augen empfehlenswert. Wenn sich das Licht auf glänzenden Flächen spiegelt, bewegt es sich in unterschiedliche Richtungen. Das senkrechte Licht sorgt für die Wahrnehmung von Farben und Kontrasten, während das waagerechte Licht Reflexe kreiert, die die Visibilität reduzieren. Sonnenbrillen mit polarisierten Polaroid-Gläser reduzieren diese Reflexe und optimieren so die Sicht bei Sonnenschein.

Sonnenbrillen ohne polarisierte Gläser verdunkeln zwar aufgrund der getönten Gläser die Umgebung, schützen das Auge jedoch nicht gegen die schädliche Strahlung. Hierfür wird der polarisierte Filter mit UV-Strahlen-Absorbern vereint und bietet dadurch zuverlässigen Schutz gegen Ultraviolettstrahlung. Finden Sie Ihre Sonnenbrille von Polaroid zu günstigen Preisen bei discountlens im Online-Shop.

Registrieren und profitieren


Registrieren

Unsere Qualitäten - Ihre Vorteile

  • Über eine Million Marken-Kontaktlinsen an Lager
  • Direkt vom Hersteller
  • Über 50 Jahre Erfahrung mit Linsen
  • Garantierte Qualität durch Experten im Haus

Erfahren Sie mehr